Consilium vitas doo

Image Alignment 300x200

Opis

Consilium Vitas doo je preduzeće koje se bavi pravno-ekonomskim uslugama iz Novog Sada, u kome rade diplomirani pravnik i diplomirani ekonomista, uz pomoć stručnih poslovnih saradnika, kako bi pružili što bolju poslovnu podršku.

Naše preduzeće je specijalizovano za pravno-administrativnu podršku u oblasti privrede kao i poslovnu podršku u oblasti marketinga i procesa ozakonjenja.

Fokus našeg poslovanja jesu usluga registracija novih poslovnih subjekata kao i promene i gašenje pravnih subjekata a sve to u cilju olakšanja klijentima započinjanje njihovog posla i dalji tok poslovanja.

Usluge obuhvataju davanje saveta, usmeravanje ili davanje operativne pomoći poslovnim i drugim organizacijama (sportskim udruženjima, udruženjima građana) u vezi sa upravljanjem.

Najviši prioritet naše kancelarije je uspeh naših klijenata, kao i posvećenost u pružanju inovativnih rešenja. Težimo da prevaziđemo očekivanja naših klijenata, kao i da izađemo u susret svim njihovim potrebama. Pružamo usluge profesionalno, savesno i u skladu sa pravilima struke. Naš odnos sa klijentima se zasniva na posvećenosti i poverenju pri čemu se vodimo praktičnim i pragmatičnim znanjima prilikom sagledavanja potreba klijenata sa pravnog, komercijalnog i socijalnog aspekta.

Kontakt

Lokacija


Kralja Aleksandra 8, Novi Sad,
Novi Sad, 21000
9h-14h 0213007809 0631369078