Advokatska Kancelarija Dragi Kojić

Image Alignment 300x200

Opis

Advokatska kancelarija “Dragi Kojić” Šabac se bavi zastupanjem domaćih i stranih fizičkih i pravnih lica pred domaćim sudovima u građanskim predmetima, upravnim postupcima i sporovima, kao i odbranom u krivičnim postupcima sa težištem na krivičnim delima vezanim za privredu.

Kontakt

Lokacija


Trg šabačkih žrtava 7/1,
Šabac, 15000
09-17h 015/344‑209 https://www.advokatdragikojic.com/