Elitna privatna ekonomska škola i gimnazija

Image Alignment 300x200

Opis

Elitna privatna ekonomska škola i gimnazija osnovana je 2002. godine u

Srbobranu, odlukom Ministarstva prosvete, kao prva privatna srednja

stručna škola u Srbiji. Godine 2015. škola se seli na novu adresu u

centru Novog Sada, na kojoj se danas nalazi.

Od osnivanja do danas, u našoj školi je veliku maturu položilo preko

700 učenika. Škola je potpuno prilagođena savremenom izvođenju

nastave. Sve učionice i kabineti su opremljeni modernim nastavnim

sredstvima čime se ostvaruju odlični uslovi za savremeno i kvalitetno

obrazovanje učenika.

Osluškujući potrebe tržišta, odnedavno smo u redovnu nastavu uvrstili

još jedan izuzetno tražen obrazovni profil – Elektrotehničar

informacionih tehnologija. Pored redovne nastave škola vrši i upis

vanrednih učenika, a moguća je i dokvalifikacija i prekvalifikacija

polaznika.

Misija škole ogleda se u pružanju kvalitetnog stručnog znanja koje će

učenici primeniti na svojim poslovima i koje će im omogućiti

napredovanje u daljem školovanju, posebno iz oblasti IT-a, ekonomije,

menadžmenta, organizacionih nauka, prava itd.

Kontakt

Lokacija


Dositejeva 10,
Novi Sad, 21000
09-15h +381 21 6302-99 +381 63 535-759 https://www.elitna.edu.rs/