Srednja škola Sveti Arhangel

Image Alignment 300x200

Opis

Srednja škola Sveti Arhangel je akreditovana rešenjem Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu, nacionalne manjine - nacionalne zajednice broj 128-022-379/2016-01 od 27.decembra 2016, što za posledicu ima potpuno izjednačenje diplome naše Škole, sa diplomama ostalih škola bez obzira na to da li se radi o privatnim ili državnim školama.

Kontakt

Lokacija


Trg Marije Trandafil 14,
Novi Sad, 21000
08:00 - 19:00 h 021 30 08 121 https://www.srednjaskola-svarhangel.edu.rs/