Edukativni centar

Image Alignment 300x200

SmartInIT d.o.o. Novi Sad

Zahvaljujući višegodišnjem iskustvu u obuci kandidata u PanonIT-u, veliki broj polaznika, preko 90% se zaposlio nakon završenog kursa. Zbog sve većeg interesovanja za PanonIT interne kurseve, ...